พร้อมเพลิดเพลินส่วนลดร้านค้า 10%

โปรโมชั่น

ลดทันที 62 บาท
พร้อมเพลิดเพลินส่วนลดร้านค้า 10%
ต่อที่ 1 : รับส่วนลด 62 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายท้ายบิล ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการต่อที่ 2 : รับส่วนลด 10%
เมื่อมียอดใช้จ่ายท้ายบิลตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการมอบส่วนลด


ระยะเวลา
1 มิถุนายน 2559 - 28 กุมภาพันธ 2560