ช้อปที่ Home Fresh Mart หรือ Gourmet Market ด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ

ช้อปที่ Home Fresh Mart หรือ Gourmet Market ด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ

ช้อปครบ 500 บาท รับบัตรกำนัลห้าง 100 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

WOW! ช้อป 1,000 บาท รับบัตรกำนัลห้าง 300 บาท ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 หรือจนว่าสิทธิ์จะหมด

เงื่อนไข

 • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ขึ้นต้นด้วย 62 เท่านั้น
 • ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้
 • รับสิทธิ์ได้ทั้งบัตรเครดิต และเดบิต
 • ยกเว้นสุรา บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าผ่อนชำระ
 • จำกัดการแลกรับบัตรกำนัล 1 สิทธิ์/บัตร/วัน และสูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • จำกัดสิทธิ์แลกบัตรกำนัล 1,900 สิทธิ์/เดือน หรือ 15,200 สิทธิ์ตลอดรายการสำหรับโปรโมชั่นการใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และ จำกัดสิทธิ์แลกบัตรกำนัล 200 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,600 สิทธิ์ ตลอดรายการสำหรับโปรโมชั่นการใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปในทุกศุกร์สุดท้ายของเดือนปฎิทิน อันได้แก่ 26 ส.ค. 30 ก.ย. 28 ต.ค. 25 พ.ย. 30 ธ.ค. 2559, 27 ม.ค. 24 ก.พ. และ 31 มี.ค. 2560
 • สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลังในการแลกรับ
 • บัตรกำนัลห้างมูลค่าใบละ 100 บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้าครั้งถัดไป
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • แลกรับบัตรกำนัลได้ที่จุดแลกรับของรางวัล
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือ กรณีสิทธิ์ครบตามกำหนดโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย